Arhiva oznaka: Zoran Žmirić

Zoran Žmirić: /iz zbirke u nastajanju “Zapisano metkom”/

znaš ono
kada ti dosadi čekati
pa premda to bila i smrt
eto, meni je dosadilo
imam osjećaj da je kučka već odavna tu
skrila se i gleda me
igra mi se sa strpljenjem
ogrnula se kravljom kožom
eno je preživa na livadi i kao
gleda na drugu stranu
a točno znam da
kada okrenem glavu
trepće prema meni tim Bette Davis očima
iskopat ću ih majke mi

ako sretneš smrt
neka ti ne bude teško
dovedi mi je ovamo
da završimo s tom farsom
samo, primijetiš li da
pod haljinom skriva
kutiju sa šahom
reci joj da taj film neće gledati
pa neka ga je sto puta snimio Bergman

malo znam o šahu
crni, bijeli, sitnež i vlastela
i znam da konj ide u el
nema šanse da ću se kockati
životom na drvenoj ploči
sve neka je nalik na zastavu i grb

a uhvatim li je da vara
stjerat ću je u zečju rupu
i to onog ucifranog, ožujskog, bijelog
koji bi si od jada pojeo i frak i leptir mašnu
samo kada bi vidio u kakvoj tek ja
zemlji čudesa živim

čuo sam jednom
da je ta bajka u biti šahovska igra
putovanje bijelim i crnim šumama
zato klinka na koncu priče i postane kraljica
pješadija uspije prijeći bojno polje
promaknuće za junake
ne pitaj detalje, ne razumijem….

samo znam
da s njom hoću odigrati zadnju igru
i to odmah
iako nisam sklon bilo kakvim partijama
i loš sam generalno
u igrama strpljenja
(kao što možeš i sam zaključiti)
no možemo recimo
obaranje ruke
boli me briga što je njezina
sama kost i kosa

a ako iz nekog razloga baš mora biti šah
tada joj prvo želim reći
da ta igra i nema nekog smisla
jer crni i bijeli pijuni, samo su pijuni
i potpuno su isti kada oguliš im lak
i ne treba biti jako pametan da shvatiš
kako više sliče jedni na druge nego li na svoje kraljeve
zanima me vidi li to ona tim svojim kravljim očima
ili je glupa
ili joj je jednostavno svejedno

ako sretneš smrt
reci joj
da ćemo igrati što god želi
neka bira igru
ali ja biram pravila
svi pijuni na jednu
svi kraljevi na drugu stranu
a za konje i ove druge
koji umjesto naprijed
kreću se u krivinama
i skakuću okolo naokolo
oderem ih ja k’o zečeve
i ožujske i martovske
da znaš
a sudac može biti
napušena gusjenica
ona ima uvjerenje
sa sedam pečata

/iz zbirke u nastajanju “Zapisano metkom”/

Ilustracija: Ingmar Bergman, Sedmi pečat

Zoran Žmirić: Zapisano metkom

[Iz zbirke u nastajanju Zapisano metkom]

Igrajmo se rata.
Ti počinješ.
A, B, C, Č, Ć, D, DŽ, Đ…
Stop!
P!
Država: Pokojna
Grad: Napušten
Selo: Spaljeno
Planina: Prokleta
Rijeka: Krvava
Biljka: Korov
Životinja: Bijesna
Ime: Nepoznato
Predmet: Metak
Sport: Streljaštvo
Auto: Zastava
Ne razumiješ igru
Sve mora biti na P
P kao
Pakao
Kao
Pacifizam
Pakt
Pacijent
Paraliza
Pajac
Pakost
Pomrčina
Poniženje
Povraćanje
Prkos
Prljavština
Prosjačenje
Princip
Ponor
Pomor
Razumiješ?
Rata se igramo na P
P kao
Postrojba
Kao
Patrola
Patrona
Puška
Prigušivač
Paljba
Pogibelj
Panika
Pancir
Projektil
Protunapad
Pogodak
Pogreb
Povorka
Rata se igramo na P
P kao
Potkazivač
Kao
Pomutnja
Prodor
Pobjeda
Povlačenje
Poraz
Predaja
Rata se igramo na P
P kao
Poremećaj
Kao
Polucija
Prostitucija
Pozadina
Porok
Pornografija
Požuda
Položaj
Penetracija
Porod
Pobačaj
Rata se igramo na P
P kao
Proviđenje
Kao
Prorok
Predvodnik
Psalam
Pop
Purizam
Paradoks
Pasivnost
Pašnjak
Pastir
Perfidnost
Patetika
Patnja
Patogeneza
Patologija
Prostodušnost
Pepeo
Plač
Rata se igramo na P
P kao
Patriotizam
Kao
Ponos
Pripadnost
Prizemnost
Pregovor
Prozivka
Psihoza
Prisila
Pritisak
Pristanak
Popis
Potpis
Pripojenje
Prisvojenje
Proširenje
Pokornost
Poslušnost
Rata se igramo na P
P kao
Policija
Kao
Potraga
Pretres
Prekoračenje
Privođenje
Pothvat
Pravilo
Propis
Pravda
Prijedlog
Predmet
Povreda
Prekršaj
Predočenje
Procedura
Porota
Prepiska
Prepirka
Proturječnost
Pravosuđe
Proces
Priznanje
Pokajanje
Presuda
Pravomoćnost
Priopćenje
Rata se igramo na P
P kao
Prebivalište
Kao
Predosjećaj
Prtljaga
Prečac
Prebjeg
Pasoš
Pruga
Preseljenje
Prognanik
Rata se igramo na P
P kao
Politika
Kao
Premijer
Predsjednik
Potpredsjednik
Protokol
Povjerenstvo
Parlament
Partija
Povlastica
Prepotencija
Prepredenost
Pokvarenost
Paravan
Parodija
Parazit
Prijestolje
Predujam
Pozicija
Prevara
Prodaja
Propaganda
Profit
Postotak
Prihod
Premija
Prežderavanje
Probava
Proljev
Povijest
Prošlost
Rata se igramo na P
Ne razumiješ igru
Sve mora biti na P
Država: Prodana
Grad: Porušen
Selo: Poklano
Planina: Previsoka
Rijeka: Presušila
Biljka: Posječena
Životinja: Pobješnjela
Ime: Precijenjeno
Predmet: Potrošen
Sport: Podlost
Auto: Put
Predaleko
Prokleto predaleko