Arhiva oznaka: Tamara Čapelj

Tamara Čapelj: LAMENTACIJA

Naučili smo svoje lekcije
spuštajući zavjese nakon svakog čina
ljubavne tragedije
uz duboki naklon gospođi Mudrosti
koja sjedi u publici.
Shvatili smo da ljubav ima
svoje faze i obličja.
Prvo je galopirajuća zabava
u moru mogućnosti
kad ti je svijet pod nogama.
Onda se batrga u svakodnevnici,
a usijanje, uz lijepe manire,
ustupi mjesto navici
i najednom se pitamo
– gdje smo to mi?
Jesmo li pogriješili
ili smo postali tako obični,
umorni vukovi
u janjećoj koži
koji čekaju posljednji labuđi poj
svirepe prolaznosti.

Foto: www.morguefile.com