Miro Škugor: Ljubav je čeznutljivo sebeljublje

fališ mi
kažeš prskotini sebe
u meni

da mi je
ne misliti
i postati neustrašivim

fališ mi
kažem prskotini sebe
u tebi

da mi je
povjerovati barem jednom
makar i bivšem čovjeku

falite mi
kaže smrt svojim prskotinama
u nama

da mi je
biti punom čašom
u Božjoj ruci
i prsnuti
prije nego smrt
njome utaži žećcu

Foto: www.pexels.com

Odgovori