Ivor Kruljac: Biljka iz totalitarizma

Gledam državnu televiziju
Sjeverne Koreje preko
laptopa,
bizarno me privlači taj program jednoumnog
propagandnog potopa,
tamo ljudi žive grozno,
na ropstvo im se život srozo,
gledam prilog govora nekog Kimovog
dužnosnika,
što se unutar groznog sustava
svojim doprinosom ponaša
poput doprinosnika,
u scenografiji njegove radne sobe
poput u metalu ukopanog vijka,
isticala se u posudi
velika zelena biljka,
biljka što se ne kreće i drukčije
je svijesti,
ne jebe ju sistem i prikrivene
loše vijesti,
ni za hranu je strah ne preza,
hvala prirodi, postoji fotosinteza,
eventualni joj je rizik da ne presuši
vode,
no kako samo za biljku mare, vodu joj daju
sjevernokorejski vođe,
ne brine biljku gdje se nalazi
na svijetu,
u kakvom god je sistemu, prema njoj glume
brižnu tetu,
osim ako je član kolektiva
u kakvoj šumi,
jedino je onda najebala dok motorna
pila svojim krikom šumi
sjeckajući po šumi.

Foto: www.pexels.com

Odgovori