Neven Lukačević: U ovoj se kući

U ovoj se kući već odavno ništa ne događa
Uglavnom se šeta i šuti
Misli se rijetko i ogovaraju turisti poslije sezone

U ovoj se kući plovi jedrom prema zapadu
ili dolazi nogom s istoka
Tako je lakše i manje trnu zubi

U ovoj se kući dižu ograde, prave kolibe
odzvanja eho kilometrima pustinja
a gle i logorska vatra plamti

Foto: www.pexels.com

Odgovori