Neven Lukačević: Kad je Kain digao ruku

Kad je Kain digao ruku
šuma je ostala tišina
voda je i dalje tekla u plavoj boji
polja žita ljuljao je vjetar
oblaci plovili
sunce se svađalo s kišom
Zemlja je bila crna
Zemlja je bila siva
Zemlja je bila crvena
Zemlja je mirisala i bila dobra
Zemlja je vikala i bila nasilna
Zemlja je šutjela
I na kraju umrla
Kad je Kain digao ruku,
pozdravio
tebe
moj
brate: – Ti si Zemlja –

Foto: www.pexels.com

Odgovori