Julijana Plenča: Ona sam koja sam

Ona sam
koja sam
kada ponoć
zašuška
svojim haljama.
Ono sam
što sam
kada sam sama i
razgovaram sa zrcalom u sebi.
Tada oslobođena svih pitanja,
svih očekivanja i nadanja,
pružam sebe na dlanu istini.
Tada slobodno priznajem
svoju ranjivost,
svoju nesavršenost.
Tada se misli slobodno rasplamsaju,
poput plama svijeće,
slobodno gore i streme u visine.
Ona sam
koja sam u zagrljaju tišine,
u zagrljaju praznine,
u naslonjaču samoće,
kada zašuškaju haljine ponoći.

Foto: www.pexels.com

Odgovori