Enisa Milinović: Osobe bez svojstava

Nakon izvjesnog vremena ljudi izgube i ljudsku dušu, postaju osobe bez svojstava bilo za koga. S obzirom da je “društveno ja” proizašlo iz mnoštva “ličnog ja”, ” društveno ja” opada i prijeti da dođe do kratkog spoja i uništavanje civilizacije.
Ljudi, dođite sebi!
Svi su danas uplašeni i oni koji su izmanipulisani, a i njihovi poslodavci,jer idemo krivim putem ka katastrofi. Mada oni vide tu katastrofu, i još manje, no avijatičar bacajući atomsku bombu iz aviona vidi pobijenu djecu, žene, odrasle, stare i nemoćne kao i materijalnu štetu koju je načinio.
Ovome treba dodati da sve manja skupina bogatih vlada masama zajednice i ona odlučuje o sudbini svih nas. Zahvaljujući sistemu, ta mala skupina koja svakim danom ima sve veću i veću moć, vidi sve manje nesreću koja se sprema civilizaciji.
Postavimo pitanje šta je “moć”?
Ima u tome prilično ironije da ta riječ označava dva kontradiktorna pojma:
“moć za” je spospobnost
i
“moć nad” je dominacija.
Moć dominacija proizilazi iz paralize moći – sposobnosti. Gdje nedostaje moć, čovjekovo odnošenje prema svijetu izopačuje se u želji za dominacijom, u želji da očituje moć nad drugima kao da su oni stvari. Dominacija izvire iz nemoći i zauzvrat je osnažuje, jer ako neki individum može prisiliti druge da mu služe, njegove vlastite sposobnosti ubrzano atrofiraju.

Foto:

Odgovori