Predrag Kisa Kisić: SKLAD ili prva pjesma za Lanu Nudelman

Tamo gdje počinje moj dan, tamo počinje tvoje ime,
S tvojim imenom počinje sve moje najljepše,
Kao molitva, puna vjere i nade, puna pokajanja, za bolji život,
Kao pjesma, puna volje, puna želje za radošću.
Tamo gdje počinju moje misli, tamo počinješ ti,
Kao istina, kao živo saznanje, kao budnost, kao stvarnost.
Ideja, inspiracija, kao vedar duh, kao svjetlost.
Tamo gdje počinju moji osmjesi, kao plod sreće i ljubavi,
Tamo si ti kao uzrok, kao korijen, kao sama suština, kao smisao.
Tamo gdje počinješ ti, tamo počinje sklad u mom životu.
Skladam ti pjesmu, Lana Nudelman, pjesmu o tome
Kako si me vaskrsla iz mrtvih, kako si otjerala đav’le i aveti.
U tvojim očima je mir koji sam sanjao iz mojih ratova,
U tvojim očima je mir za kojim sam tragao iz mojih nemira.
Tvoj osmjeh bi i kamen rastopio i pretvorio u kestenov med.
Mene pretvara u čovjeka, ubija starog pijanca u meni, tjera sve moje ludilo, odagnava svu moju bol prosutu u hiljade stihova.
Tamo gdje smo zajedno hodali, te ulice sad nose tvoje ime.
Mjesta na kojima smo sjedili, tamo nas i sad vidim,
Naše pokrete, naše dodire, naš smijeh,
Naše poglede, našu energiju pretvorenu u svjetlost.
Mjesta pored kojih prolazim, tamo čujem naše razgovore.
U krevetu, iz jastuka čujem tvoj glas, upamtio je svaku tvoju riječ.
Svuda u ovom gradu vidim naše odraze u staklima izloga.
I kad hodam, pratim tragove naših koraka.
Tamo gdje počinju moje noći, nebo se pretvara u tvoje lice.
Mrak za mene više ne postoji.
Ne postoji više ni samoća, ne postoji više ni usamljenost,
Ne postoji više strah, ne postoji ni nedostajanje,
Postoji samo sklad, sad postojiš samo ti.
U svemu što dišem, u svemu što osjećam,
U svemu što pišem, u svemu što znam.
Sklad nastaje pod kapcima, kad umjesto mraka
Vidiš prizore trenutaka koje si proveo s nekim koga voliš,
Sklad nastaje u mislima, kad shvatiš da
Postoji neko iznad tvojih problema, veći i preči.
Sklad nastaje kad kazaljke nisu mjerilo vremena,
Već svaki udisaj i svaki treptaj koji za nekoga živiš.
Sklad nastaje kad prestaneš da lutaš, jer si našao svoj cilj u Nekome ko je uspio da precrta sve tvoje
Pogrešne puteve i tvoja pogrešna skretanja.
Sklad nastaje kad tvoje selibe prestanu
Jer si pronašao nekoga s kim gradiš dom.
I kad tvoja prošlost ostaje da počiva u prošlosti,
A budućnost zauzima mjesto koje te zanima.
I kad prestaneš da pišeš crne pjesme.
I kad prestaneš da bježiš, kad počinješ da se suočavaš.
Sklad počinje onog trenutka kad pronađeš
Ženu zbog koje prestaješ da patiš za izgubljenim,
A počinješ da se raduješ zbog onoga što imaš
I zbog onoga u što vjeruješ, što gradiš i stvaraš.
Sklad počinje onog trenutka kad ležiš s njom
U krevetu i shvatiš da ti ništa više ne treba.
Tamo gdje sve dolazi na svoje mjesto,
Tamo počinje sklad koji ona donosi u moj život,
Kao slobodu vojniku, ili robu, ili ptici puštenoj iz kaveza.
Tamo gdje počinje smisao svega što činim,
Tamo počinje ona, moja Lana Nudelman.

Hvala ti što si me pronašla. Osjetila, Prepoznala.
Hvala ti što si bila uporna.

Foto: www.pexels.com

Odgovori