Nino Perić: Križ

Predugo sam tuđe križeve vukao
Pa zaboravih da još svog nisam nasukao
Od silne vlage sve je teži
Hodam dalje dok mi na leđima leži
Zadao mi je sto ožiljaka što su ispod kože
Više ih ne brojim, sami se množe
Žuljevite noge pune rana i krvi
Njegovo mi se iverje nad glavom mrvi
Žalosno je što sam prošao toliki put napeti
Samo da bih se mogao razapeti

Foto: www.pexels.com

Odgovori