Marko Vujović: Palimpsest

Poput palimpsesta postaću
Piši poljupcima poruke po prsima
Pleća preumorna preori preoštrim prstima
Potocima pljuvačke prebogate proteinima
Prepuni pećinu presahlu
Prikuj pacijensa poput Prometeja po posteljini prevrućoj
Priđi poučena panterovim prilazom
Predigrom pauka potpuno porazi plijen
Presudni potezi potčinjavanja
Plava polifonija požude pritiska prostoriju…

Foto: www.pexels.com

Odgovori