Krunoslav Mrkoci: Gdje je završila glava Smail-age Čengića

Na utvrdi Tablji što sagradi je vladika
Petar Petrović Njegoš, taj Prometej
crnogorski.

– Mi nemamo što drugo da vam damo
osim kamena studenoga.

Govorio je francuski taj vladika, čitao
Lamartina i Hugoa i Goethea
u francuskom prijevodu.

– Dajte 5-6 ovnova vamo da večeramo…

Podjednako nadahnut životom i vasionom…

“Neka bude borba neprestana,
neka bude što biti ne može.”

Na grobu Puškinovu
pjevao je vladika
opijelo.

Foto: www.pexels.com

Odgovori