Jelena Stojković Mirić: Eliza ima srce čoveče

Eliza je u šok sobi hitre paučine
motri mrtvu belinu zidova
Eliza pokušava da pleše
Eliza je zaboravila plesati
čoveče

Eliza mora da nauči ono što zna
zlo postoji
ekologija svesti čoveka ne
prokletstvo Eliza mora da utvrđuje utvrđeno gradivo

Eliza ima trovanje
debelo masno
podgojeno lažima
trovanje
prokletstvo ona ne može da shvati
zašto joj je ubrizgan otrov
Eliza je glupa
beskrajno glupa
čoveče

Eliza posmatra životinje
prokletstvo
nikad neće saznati
delfini da li lažu

delfini da li lažu
čoveče?

Eliza je loše.

Eliza hoda dlanovom linijom samoće
ali joj ne veruje
kad Eliza tone svet se isprazni
pobogu Eliza zar su šapati personifikacije stvarniji od živućeg
pobogu Eliza dokle ćeš se boriti!?

Eliza ima krv, kost, meso
kosu, kožu, pokožicu
Eliza ima šareno srce prokletstvo Eliza
ima srce
čoveče!

Eliza vidi bljeskom valera
a ljude ne shvata kao slike
prokletstvo
Eliza misli da su ljudi živi!

Završiće pokrivena knjigama
pobogu znaš li šta joj se desilo
na nju se naslonio čovek u bulevaru misleći da je lutka
Eliza diše
pobogu Eliza diše
čoveče!

Eliza ima svoju planetu mašte
tamo ostavlja i menja svoja stopala
preobuje jedno zakorači palubom drugog
tamo peva i pljuje
tamo pada i leti
tamo gori i grmi
tamo se gasi psuje
zamisli Eliza psuje
Eliza psuje
čoveče
postaje zla od trovanja

dođavola sa Elizom
postaje zla od trovanja!

Foto: Tamara Modrić

Odgovori