Iva Beljan: Priprema

zmije su na nogama
a ljudi na glavama
oltari u travi
a vladaju mravi
nebo je duboko
a zemlja visoko
dok kuće hodaju na krovovima
ptice čuče u rovovima
i stoje elektroni
dok jure protoni
nema straha
sve je u ne-redu
sve se pokrenulo
kad se preokrenulo
i spremno da se rodi
čeka svoj trenutak
izlaska u novi
veći jedan svijet

Foto: www.pexels.com

Odgovori