Dijana Pekić: Uniforma

Koliko puta si u životu živio?
(La televisa presenta)
Stremio samo si drami.
Za nas ima li većih zapleta
Od samih konstatacija života
Ili smo pod svoje prihvatili
Obrasce tuđih ponašanja?
Novac, istina, ljubav, laž
Svrgnuti nikad neće:
Samoću ideala.
Misao s trona drame života.
Jesam li ili nisam.
Pomisao na vječnost bića.
Zaista sanjaš li
Da negdje si među svojima,
Među svim živima
Koji nešto i nekog vole;
Koji streme vječnosti…
A koji znaju ili ne žele znati
Da nisu Bog, Njegov treptaj;
Možda Njegova su želja.
Stvoreni jesmo li da bili bismo
Uniformirani,
Istim jezikom da bismo šaptali:
“Ja sam, ti si, on je”?
…da bismo skrivali se
Pod tuđim idejama i stremljenjima
S ciljem skrivanja sebe,
Svog pravog ja?

Foto: www.pexels.com

Odgovori