Sara Mrak: Imam tri, ne, četiri kuće

Imam tri, ne, četiri kuće.
Imam pet vrtova.
Imam jezero.
Iz jezera izranjaju tri peterokatnice i svaka na sebi ima
nacrtan grb
države ili korporacije, nečega
što je veće i od čovjeka.
Iz krune grba izranjaju avioni,
niskoletni sportski iz kojih se može ispasti,
ako se preokrenu naglavce.
Imam tri, ne, četiri iscrtana kamena
na kojima je pisalo: volim te, ili jedina
ili neka slična nevjerojatna izjava.
Sve je to precrtano gustim slikama,
naprimjer: mačka na stubištu zgrade
ili pčela.
Crvena lisica.
Nešto životinjsko, veselo što se može poklanjati
umjesto suvenira.
Nešto ispod čega se više ništa ne da isčitati.
Kao moje oko koje se pretvara u fosil.
Sve će se okameniti.
Završiti u muzejima ili na ljetnim štandovima.
Imam tri kuće, imam pet vrtova.
Imam pet lijepih šišmiša iza razbijenog prozora
i tanku kožu.
U svakoj okamenjenoj bajci nešto mora drhtati.

Foto: www.morguefile.com

Odgovori