Ivo Anić: Dva tamna oka

Ti činiš da moja duša pleše
ti vidiš u svijetu ono što nosiš u srcu
a ja biram sam svoje nevolje
i razlomak je broj onih koji tješe
a ljubav sve zbroji pa bude najbolje
ako se ne probudim

Ti činiš da moja duša svira
i ne znam što ću sa tobom kada sam sam
ali sa tvog vrha ja gledam u nebo
i na toj planini moj je stan
jer ljubav sve zaključi pa mira
nema ako se probudim

Ti činiš sa ta dva tamna oka
podjednaku žudnju i podjednak jad
pa te vidim u žudnji prolaznika
istu onu sreću i istu onu glad
jer ljubavi se takvoj potrudim
da dam sve od sebe, da se probudim

Foto: www.pexels.com

Odgovori