‎Miloš Petronijević‎: Pošao sam da stignem

Pošao sam da stignem
u zvezdane gradove
gde je naša bol svetlost
koja sebe upoznala nije.
Vele da su
budućnost i prošlost isto
u bajkama
koje ne znamo.
Ne znam da li sam se sapleo,
ali sam zastao zbunjen
kad sam je video
gde u tragove iza se gleda.
U njenim sam očima,
dozivajući je,
sanjao svetove
i mene u njima.

Foto: www.pexels.com

Odgovori