Sara Mrak: Moja su djeca otoci

Moja su djeca otoci kojima prilaziš nošen mjesečevom maglicom.
Iz daljine već prepoznaješ njihovu savitljivost.
Kad pristaneš na obalu dodirnut će ti prstom kapke jer
ne mogu reći da su ikad vidjela tako plavo oko kao
što je tvoje ni čula glas koji toliko podsjeća na
udaranje valova u razlomljenu stijenu.
Svaka ih tvoja riječ nasmijava do te mjere da ne mogu ostati sjediti u lišću nego padaju
s grana na meki pijesak.
Sva su moja djeca izrasla iz pijeska, pa jutrom nalikuju na večernje svjetlucanje pustinje.

Foto: www.morguefile.com

Odgovori