Miro Škugor: Moja misao duga je devedeset i pet centimetra

Ne ištem srca.
Niti zlato.
Ne lijevam bakar, broncu ili čelik.
Ne krešem kremen.
Ne stružem kost.
Ne siječem granu javora, tise, breze, brijesta, gloga ili lijeske.
Ne režem rogovlje.
Ne trebam kožu, volujske žile, biljna vlakna, konjsku dlaku, svilu ni životinjska crijeva.
Ne spravljam biljni ni zmijski otrov.
Moja misao duga je devedeset i pet centimetra.
Lisnog oblika.
Promjera 2-5 riječi.
Na kraj joj obično zalijepim četiri jednorječne primisli.
Pa vrhu prišapnem ime.
Potom je otpustim.
U bilo koji dio nečije duše.

Foto: www.morguefuile.com

Odgovori