Ivan Glišić: Da sam ja Bog

Da sam ja Bog,
nikada ne bih dozvolio
Da se to desi mom sinu, da se rodi
među leproznima umom i duhom.
Da među živima, i živ,
Živi pun ljubavi, a bez ljubavi.
I da ga tek mrtvog i među mrtvima
Ljudi shvate i zavole. Da sam ja Bog,
Nikada ne bih dozvolio da se to desi
Mom sinu. Da sretne Tebe i da te zavoli,
Kao što sam ja sreo i zavoleo tebe,
A ti da me shvatiš i zavoliš
Ne živog među živima,
Nego tek kad budem mrtav
I među mrtvima. Da sam ja Bog,
Nikada to ne bih dozvolio mom sinu.
Ali, s obzirom na to da nisam
Ni Bog ni Božji sin,
Neću sebi dozvoliti takav sunovrat,
Da umrem zbog neuzvraćene ljubavi.
Ako ne nađem nikoga
Ko će da me voli, voleću samoga sebe,
Ma koliko to nekome izgledalo samoživo
I narciziodno. Jer, bolje je da budem
Novi Narcis, živ i bez ljubavi,
Nego Novi Isus,
Mrtav, i s ljubavlju.
Šta će mi takva ljubav. Ljubav živih
Prema mrtvom, a ne živih prema živom.
Da sam ja Bog, nikada ne bih dozvolio
Da se to desi mom sinu.

Ilustracija: I, Pet Goat, La Pieta, vidjeti više na stranici Heliofanta

Odgovori