Slađana Belko: Snovi

Čekić
Pneumatski
Sudijski
Mesarski
Neurološki

Bat, bat, bat.

Zvona
Crkvena
Svadbena
Stambena
Staklena

Cin, cin, cin.

Trube
Jerihonske
Automobilske
Ušne
Slušne

Tu, tu, tu.

Postelja izgužvana
posle teške
bitke.
Znojni jastuci i
vlažni pokrivači.
Neko je ovde noćas
pao.

Glasnule se
trube,
zvonila
zvona,
udarali
batovi.

Zvuk budilnika
remeti devojački
san.
Opet jedna
burna noć.

Košmarni snovi
nakon kasne večere.
Svaki se greh plaća.

Foto: www.pexels.com

Odgovori