Vanja Parača: Hlad u zalihama

Nekaz je prošao
kroz prolivenu misao,
stoljećima ostavio beskraj,
tragom suvih poništenja
i obmana u sivoj laži
što esenciju grize.

Ostavio je hlad u zalihama,
nezaustavljivo opustošenim
iskonskim istina za života.

Sa pučine val osjetiće
jecaj i muk, zabludom tvoren,
pasivno svrgnut sa vrha
nekadašnje mogućnosti i žala.

Dok vrijeme, pregaženo sjetom
monotonijom tone osjećam,
za vječnost sinonim si
apsoluta jednog bitisanja.

Foto: www.pexels.com

Odgovori