Florian Hajdu: Ljubavi

Zemlja moli seme moje,
oči tvoje,
iz prstiju, 
noktiju
bol radosti,
dugo, blago, linijerajobojne osetne, na koži obeleži,
lik tvoj,
glas grleni, venerični, ispodpupčani,
huk
dosegan, ječan, vrištav uzbudi svestogubitačno, oreole, duhove, šume, vampire, korenja, sluh moj, udah.
Vlakna tvoja,
valjkasta, vlažnosenzualna, grčećeusisna, piruetna, kontraktna,
sjedine mišiće moje u tvoje,
moje telo,
mene da ukorenim,
ljubav, dušu, srce da zauvekno ostanem u tebi, vrela, zemljo moja, ljubavi.
Moja jedina…

Foto: www.pexels.com

Jedna misao o “Florian Hajdu: Ljubavi”

Odgovori