Nikola Šimić Tonin: Dva

U splitskoj luci:
“DVA”…!?
I,
Moj prika i ja…!?
Svaki od tih:
“DVA”,
Dva metra i dva…!?
Gleda ih moj prika…!?
Gledam ih i ja…!?
Jednoga, od tih:
“DVA”
S’ Visa sam znao ja…!?
Ni jednoga od tih:
“DVA”,
Nije znao prika…!?
Za učinit komediju,
– Kinezi!
(Kažem priki ja.)
– Ma koja,
DVA?
Pruži ruku prika…!?
Za dva u tri dva…!?
Pružim ruku i ja…!?
Ko iz daljeg priđoh…!?
Ko iz daljeg priđe prika…!?
– Koji ste?
(Rekoh ja.)
– Koji ste, rekoh,vas:
“DVA”?
– Ko, co, jer,
“JO”…!?
(Reče jedan od njih:)
“DVA”.
– Ko, co, jer,
“JON”…!?
(Reče drugi od tih:)
“DVA”.
– Kinezi,
Gospe draga!
(Reče prika.)
Uzdva u tri dva, gemišta,
Dok plaća,
S’ ona viška:
“DVA,
Ne skida oči prika…!?”

Foto: www.pexels.com

Odgovori