Mirna Gott: Emocija

Vjetar podčinjava more. Pokreće more. Prevrće more. Podiže more.
Valovi nasrću. Valovi natrčavaju. Valovi nameću ritam. Ritam umiruje, ali ne prestaje.
Preplavljuju iznova. Prenose snagu. Pronose poruku.
Razbijaju se o stijene razuma. Raznose se pri udarcu. Raspiruju srce.
Nameću se. Nemilosrdno. Neumoljivo.
Erodiraju. Eliminiraju svaku racionalnu misao.
Uzurpiraju. Uvlače se u sve pore. Uklanjaju sve prepreke.
Srce treperi. Trči. Tjera tjeskobu. Traži tišinu.
Popušta. Poskakuje. Pulsira. Predaje se.
Prepušta se.

Foto: www.pexels.com

Odgovori