Manuel Lešić: Harmonija

I dalje nastavljamo s učeničkim radovima, ovaj put onima učenika OŠ Šijana iz Pule

Kada padne ova jadikovina, kada nastane ona moja mračna jama.
U grobu svom ja ostat ću bez glasa.
Starome životu neće biti traga, udahnut ću i čuvati svoje biće. U novoj duši ja sam zaključan. Po dobroti sam načinjen. Ljubavlju sačuvan taj tračak nade kojeg svijet pamti. No, za one koji zadržavaju svoj vrisak, u bezdan. Za njih nada, u stvarnosti je zlo koje produžuje njihovu patnju. U smrti najbolje je putovati sam jer imaš više vremena za razmišljanje. Svi putuju, ali neki zauvijek definirajući svoj svrhu, stoje.
Svrha dotiče njihovu srž. Svrha koju su odavno pronašli, ali nisu shvatili. Samo slušaj. Slušaj paniku prostora i izdah vremena. Slušaj i gledaj. Tada ćeš u tamnoj jami spoznati svijetli početak. Shvatiti harmoniju. Harmoniju čovjeka i njegove misli. Harmoniju vječnosti.

Foto: www.pexels.com

 

Odgovori