Igor Petrić: Sve je, međutim, pokvarilo loše vrijeme

Čujete li
kako stenje,
kako sere.
Sve mu je teško.
Sve mu je sve,
a u stvari, samo spava,
ništa ne radi i pretvara se da čudovišta postoje.
Sve je u percepciji,
sve je u nastupu, iako su predstave otkazane.
Sve je u svemu iza čega ništa ne ostaje.
Što mu je?
Čujete li? Posljednji put postavljam to pitanje,
iako znam, na njega nitko nema odgovor,
na njega
nitko
nema
ništa i zato
odustajem.

Foto: www.pexels.com

Odgovori