Igor Petrić: Kazna

Krik u tami,
Beskrajnoj i nedostižnoj
Nama smrtnicima,
Neobjašnjivo odjekuje,
Vapi za slobodom.
Krik u tami
Bjesni,
Želi van.
Van iz tmine, smrada i prašine.
Želi u more vječnog samopoštovanja.
Želi, a želja se raspada,
Nestaje u vječnoj tami svemira.

Krik,
Koji ne prestaje.

Foto: www.pexels.com

Odgovori