Florian Hajdu: Grgulja

Tamo odmoguće odočito daleko u Lakiju, sunce rađa odrađa, dan, ljudima priča, čukce, mukće, grulja, ciči, piči, jauče, šapče, dahće, urliče, čeće, hekće, mrmolja, hokće, kokće, drombulja, šišti, hušti, gramoće, krekće, brekće, šašolji, tiši, puše, hujuče, zumči, šušolji, sivu moždanu koru rađa hrani u pepeo pretvara… 

Ilustracija: Florian Hajdu

Odgovori