Denisa Čirjak: Fantastična bića su obični ljudi

Kratko predstavljanje zadarskih autora na Književnosti uživo, nazovimo to Zapisovci u Rijeci…

U selu pokraj mora
Iznad zelena gora
I tragovi nekog drevnog kora
Pjesmom prodiru kroz rupe
Novog svijeta

Čini se
Čuje se
Ko da glasovi vijećaju
Približavaju se sjećanju
Izrezbarene rune ih podsjećaju
Na minula doba
Kad je ostala samo molba
Grickajte vrijeme
Dok se ne zasadi sjeme

SLADA!
Ne zaboravi, vrijeme samo oporavi!

Kraljevi vladaju
I nekada su vladali
Svi ostali prevladavali
Razvili su škrge iz rudimentarnih organa
Dok su neki plakali, još otvorenih rana

Ništa nije badava!
Na ovome svjetlu
Na ovome svijetu

Ni suze
Ni kormila
Ni sidra za zaustavljanje
Ni alati za popravljanje
Ni vesla za one najmanje

Najmanje što mijenjaju
Tijek budućnosti
Pol okrutnosti…

Kopni ko ledovi Arktika

Ljudi još uvijek nisu izumrli, kažem
Kao dinosauri
Ja vjerujem da danas žive kao kentauri
Ljudske glave na vrhu vrata
Svaki dan prolaze kroz kozmička vrata
A noge su im šume, žile potoci
Razvedene obale i otoci

Mislim da nema čudesnijih
Bića i priča
Od onoga koji sve izmišlja
Stvara i rastvara
I možda još tipka po kakvoj…
Antiknoj mašini sa slovima za pisanje
I očima za smijanje
I mislima za dramske drhtaje
Kroz vrhunce radnje
I pokoje neobične
Zaveslaje.

Foto: www.pexels.com

Odgovori