Miloš Petronijević: Ona je u susretu mene sa sobom

Ona je u susretu
mene sa sobom
i u čežnji moga Ja
da njeno Ti upozna.
Ona je ono što može biti,
ispred i iza je san,
i svet popločan samozaboravom,
i ljudima.
Horizonti su njene oči,
kao putokazi slepcu
u izmaglicama
mogućeg i nemogućeg
gde svaka je misao
odblesak druge misli.
U jednostavnosti sagledavanja
samo je sudbina kompleksna,
i s druge strane prozora
vrapci u krošnjama kisnu:
nisu se setili
da naprave kišobran.

Foto: www.morguefile.com

Odgovori