Florian Hajdu: Kapi kiše počeše

Brinu li se Anđeli o tebi kao što su kad si sa mnom bila. Voli li te onaj posle mene onoliko jako iskreno iz daha života, vode, vazduha i nasušnoga prvopečenog devičanskog hleba mišicama, znojem jaucima Raja i novog rađanja umešanog, kao što sam ja voleo volim. Lete li i sada leptiri u duši, jure li ti i riču bikovi u krvi u Aorti ispod pupka gde svevišnji na dva glasa otvara predvorje Rajskih vrata. Imaš li i sada, osećaš li dva srca u ruci kad ti priđe, zagrli, stegne oko bedra, robu skine, pretvori se u željeno ono, što umećem snagom voljom rogom letećega Boga razmnožitelje uđe u Raj jaucima i igrom drhtaja otvori Karneval Rajski za dvoje.
Il je samo to leto činilo zarad mora, soli sa stidnjaka i sunca što dvostruko diže i uveličava?

Foto: www.morguefile.com

Odgovori