Liba Peršinović Levi: Slika jednog jutra

Razuzdana rijeka para
zemlju suhu,
jalovu.
Tijelo žene napaja se
rosom mladom pri svitanju dana.
Urlici strasti
valovima prijete;
polegnuta trava
pod nogama kosca;
zlatna mreža u rukama talasa;
prasak svijetla prelomi se
ispod mosta
što razdvaja.
Prasak svijetla oboji se
zemljom,
ženom,
rukama.

Razuzdana rijeka
koritom se valja;
žena
jutru ljubav daje
jutro
ženu obljubljuje.

Fotografija: Lebewesen @ morgueFile free photo

Jedna misao o “Liba Peršinović Levi: Slika jednog jutra”

Odgovori